+370 612 45 879 I - V  nuo 9:00 iki 17:00
info@irankiai-internetu.lt
 

Taisyklės


Bendrosios nuostatos

Visoms mūsų tiekiamoms prekėms, teikiamoms paslaugoms bei pasiūlymams taikomos toliau išvardytos sąlygos. Jos galioja ir visiems būsimiems sutartiniams santykiams, net jeigu dėl to aiškiai nesusitariama dar kartą. Visais atvejais laikoma, kad dėl šiose sąlygose numatytų nuostatų, susijusių su nuosavybės teisės perėjimu tik po apmokėjimo, teikiamomis garantijomis bei bet kokių kitų žalos atlyginimo reikalavimų atmetimų yra susitarta. Šios sąlygos laikomos patvirtintomis priėmus prekes. Bet kokie nukrypimai nuo šių sąlygų įsigalioja tik tuo atveju, jei jie yra patvirtinami raštu arba elektroniniu laišku. Kliento pateikiamos sandorių sąlygos, taip pat tiekiant prekes, netampa sudėtine sutarties dalimi, net jei mes aiškiai neišreiškėme nesutikimo.

 

Prekių užsakymo būdai

Užsakymai priimami:

  1. per el. parduotuvės užsakymų sistemą;

  2. per užklausas ar el.paštu.

  3. kontaktiniais vadybininkų telefonais.

Kainos

Kainos pateikiamos eurais, su nuolaidomis arba be jų. Į kainą įskaičiuotas užsakymo metu galiojantis įstatymais numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis. Jei patvirtinant užsakymą nurodoma didesnė kaina, klientas turi teisę nedelsdamas atsisakyti pirkti.

Prekėms su nuolaida netaikomos papildomos nuolaidos.

 

Mokėjimo sąlygos

Apmokėjimas už užsakymą priklauso nuo atitinkamo mokėjimo būdo.

  • Pasirinkus el.bankininkystės sistemą ar paprastą pavedimą, užsakymas bus pradėtas vykdyti tik tuomet, kai gausime jūsų mokėjimą.

  • Pasirinkus apmokėjimą grynais, apmokėti už prekes galite jas atsiimdami - t.y. galima sumokėti kurjeriui, paštomatui arba mūsų biure, mažmeninėje parduotuvėje. Apmokėjimas grynaisiais arba kortele prekės atsiėmimo metu kainuoja fiksuotą administracinį mokestį - 1 €.

Yra galimybė pirkti lizingu. Dėl sąlygų prašome susisiekti su vadybininkais asmeniškai.

Jei prekės užsakomos pagal specialų užsakymą, elektroninė parduotuvė gali pareikalauti mokėti 30% avanso.

 

Prekių pristatymo terminai ir sąlygos

Užsakant prekes įsipareigojame pristatyti prekių kortelėje nurodytais terminais. Jeigu atsitiks taip, kad prekės neturėsime sandėlyje ar iškils nenumatytų kliūčių įvykdyti užsakymą nurodytu laiku, mes su jumis susisieksime ir sudėrinsime atskirą pristatymo terminą arba grąžinsime pinigus.

Bendras užsakymo pristatymo terminas yra nustatomas pagal užsakyme esančią vėliausiai pristatomą prekę.

Prekes pristato pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas transportas. Prekės pristatomos pagal kliento iš anksto nurodytą adresą ir tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti automobilis. Visas prekes kainuojančias daugiau nei 50€, nepaisant jų svorio, pristatome NEMOKAMAI visoje Lietuvoje.
Tarptautiniai siuntiniai gali būti apmokestinami papildomais mokesčiais.Pardavėjas neatsako už šiuos mokesčius. Muitus ar kitas reglamentuotas mokestines prievoles apmoka pirkėjas.
 

Grąžinimo teisė užsakius ir įsigijus prekę

Jūs turite teisę per 14 dienų grąžinti mums gautą prekę, raštu paaiškinus jos grąžinimo priežastis. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo momento. Prekė negali būti grąžinama, jei klientui vežama pagal specialų užsakymą. Grąžinimas vyksta kliento sąskaita ir rizika.

 

Grąžinimo pasekmės:

Įsigaliojus teisėtam sandorio atšaukimui, turi būti užtikrinamas abiejų pusių gautų prekių grąžinimas bei atlyginama nauda, jei tokia buvo gauta (pavyzdžiui, vartojimo teikiama nauda). Jei grąžinama blogesnės kokybės ar ne visa prekė, gali būti reikalaujama atlyginti trūkstamą vertę. Ši nuostata netaikoma, jei prekės kokybė pablogėjo tik dėl patikrinimo – kokį Jūs būtumėte galėję atlikti pirkdami parduotuvėje. Paprastai galite išvengti žalos atlyginimo prievolės, jei nenaudosite prekės kaip savininkas ir nesiimsite jokių veiksmų, kurie galėtų sumažinti prekės vertę.

Grąžinimo teisė netaikoma prekėms, kurios buvo pagamintos pagal specialius kliento nurodymus. Pirmiausia prekės, kurios gaminamos pritaikant asmeniniams kliento poreikiams.

Jei grąžinama prekė, kuri užsakyta pagal specialų užsakymą (žr. punktą "mokėjimo sąlygos"), grąžinama suma yra 70% prekės kainos.

 

Garantiniai įsipareigojimai

Jei perdavimo momentu prekė yra su trūkumais, pardavėjas įsipareigoja juos pašalinti. Įmonė MB „Paukščio lizdas“ pirmiausia turi teisę pataisyti prekę arba savo nuožiūra ją pakeisti kita preke. Jei prekė dar kartą pristatoma su trūkumais arba jei vėluojama ją pristatyti kliento nurodytu, atitinkamu laikotarpiu, klientas gali: reikalauti sumažinti pirkimo kainą arba atšaukti užsakymą.

Garantinių įsipareigojimų trukmė yra nurodoma prie kiekvienos prekės mėnesiais, skaičiuojant nuo prekės pristatymo momento.

 

Duomenų apsauga

Asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jei Jūs laisva valia pateiksite juos užsakydami prekę.

Be atskiro Jūsų sutikimo, kurį Jūs bet kada galite atšaukti, neperduosime Jūsų asmens duomenų bei Jūsų namų adreso arba elektroninio pašto adreso tretiesiems asmenims. Išimtis yra mūsų partneriai, teikiantys paslaugas, kuriems Jūsų duomenys reikalingi užsakymui vykdyti (pavyzdžiui, pristatyti prekę įpareigota siuntų pristatymo įmonė bei mokėjimo institucija, įpareigota vykdyti mokėjimo operacijas). Šiais atvejais perduodami tik būtini duomenys.

 

Baigiamosios nuostatos

Taikoma teisė – Lietuvos Respublikos teisė.

Kuriai nors iš šių Bendrųjų sandorių sąlygų nuostatų esant ar tapus neveiksminga, kitos nuostatos lieka galioti toliau.

 

Privatumo politika

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą pirkimo metu. Pateikdamas užsakymą pirkėjas patvirtina, kad yra informuotas, jog pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo ir pristatymo tikslais. Pirkėjas taip pat yra informuotas, kad pirkejo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai yra būtini prekių užsakymui vykdyti.

 

PILNOS NUOSTATOS

 

PRIVATUMO IR PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 
  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios privatumo ir prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų privatumo politika bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Įrankiai-internetu.lt“ susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir pasirinkęs apmokėjimo būdą atlieka mokėjimą.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 2 punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos pardavėjui pateikia pirkėjas ar kiti „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojai arba kuriuos pardavėjas surenka ir tvarko pirkėjui ar kitiems asmenims naudojantis „Įrankiai-internetu.lt“ internetine parduotuve.

2.2. Pardavėjas gerbia pirkėjo ir kitų „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami pardavėjui ir kuriuos pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šiose taisyklėse, kuriose paaiškinama, kodėl pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.

2.3. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „Įrankiai-internetu.lt“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.4. Parvadėjas patvirtina, jog šių taisyklių 2.3. punkte nurodyti pirkėjo asmens duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje „Įrankiai-interntu.lt“ ir prekių pristatymo tikslais. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu siunčiami tik tokie informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, nebent pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, kaip tai numatyta šių taisyklių 2.6. Punkte.

2.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, nurodytus šių taisyklių 2.3. punkte, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi prekių užsakymo įvykdymui, o pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.6. Pirkėjo duomenys prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje „Įrankiai-interntu.lt“ tikslais saugomi ir naudojami 2 metus po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo.

2.7. Pirkėjas bei kiti „Įrankiai-interntu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojai, pageidaujantys gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, turi nurodyti savo el. pašto adresą. Šie asmens duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais bus tvarkomi tik tuo atveju, jeigu pirkėjas ir kiti „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojai tam duoda sutikimą užsisakydami naujienlaiškių prenumeratą įvedant savo el. pašto adresą.

2.8. Pirkėjas bei kiti „Įrankiai-interntu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojai bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą naudoti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais sekdami pardavėjo siunčiamuose naujienlaiškiuose esančiomis nuorodomis, skirtomis tiesioginės rinkodaros pasiūlymams atsisakyti arba susisiekę su svetainės administracija el. paštu info@irankiai-internetu.lt.

2.9. Pirkėjo bei kitų „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojų duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais saugomi ir naudojami 3 metus nuo paskutinio „Įrankiai-internetu.lt“ siųsto naujienlaiškio ar rinkodaro pasiūlymo arba trumpiau, jei gaunamas pirkėjo ar kitų „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

2.10. Pirkėjų, „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojų bei kitų fizinių asmenų asmens duomenys pateikiami siunčiant užklausas el. pašto adresu info@irankiai-internetu.lt..

2.11. Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir žinutės turinys) yra tvarkomi atsakymo į atsiųstą užklausą parengimo tikslu. Šie duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris pateikiamas kreipiantis į pardavėją adresuojant jam el. laišką el. pašto adresu info@irankiai-internetu.lt. Pardavėjas asmens duomenis atsakymo į užklausą parengimo tikslais saugo 1 metus.

2.12. Visus pirkėjo bei kitų „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės parduotuvės lankytojų duomenis pardavėjas saugo ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose taisyklėse nurodytais tikslais.

2.13. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius pardavėjo „Įrankiai-internetu.lt“ internetinio puslapio / parduotuvės ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.14. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
2.15. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
2.16. Pirkėjas bei kiti „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
2.16.1. prašyti, kad pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
2.16.2.   teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
2.16.3.   teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
2.16.4.   teisę atšaukti sutikimą;
2.16.5.   teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
2.17. Pirkėjas bei kiti „Įrankiai-internetu.lt“ internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į pardavėją el. paštu info@irankiai-internetu.lt.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu užsakymo formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „Įrankiai-internetu.lt“ turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.3. Pasikeitus pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją, siekiant kokybiškai ir laiku įgyvendinti užsakymą.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje „Įrankiai-internetu.lt“ sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „Įrankiai-internetu.lt“ teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai pranešęs svetainėje.
4.6. Pardavėjas, atsižvelgdamas į rinkos, teisės aktų pokyčius, gali vienašališkai papildyti ar pakeisti šių taisyklių sąlygas, apie tai informuojant elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja naujiems, po taisyklių papildymo ar pakeitimo, vartotojo daromiems užsakymams.
4.7. Jei pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „Įrankiai-internetu.lt“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad pirkėjas sutiko su taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
5.1. Internetinėje parduotuvėje pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą, telefonu ir elektroniniu paštu užsakymai priimami tik darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00.
5.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Prekės kaina yra ir galioja tokia, kokia buvo nustatyta pirkimo metu. Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti užsakymą jei dėl techninės klaidos kaina pirkėjui buvo rodoma neteisinga apie tai pranešdamas pirkėjui.


6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
6.4. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pvz. Pirkėjas nurodė klaidingą adresą.
6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės(-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje „Įrankiai-internetu.lt“ parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Internetinėje parduotuvėje produkto nuotraukoje pavaizduoti prekių kiekiai ne visada susiję su nurodyta vieneto kaina – iliustracinėje nuotraukoje prekių gali būti pavaizduota daugiau.

7.3. Parduodamos prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.

8. Rinkodara ir informacija
8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „Įrankiai-internetu.lt“ gali organizuoti įvairias akcijas ir teikti pasiūlymus.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
8.3. Pardavėjas pranešimus pirkėjui siunčia pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytais kontaktais.
8.5. Pardavėjas neatsako jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į spam katalogą, ar dėl pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
8.6 pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių taisyklių 2.3 punkte nurodytomis sąlygomis.Slapukų naudojimo politika
STATISTINIŲ SVETAINĖS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną.

KOKIAS SLAPUKŲ RŪŠIS NAUDOJAME?

Mūsų tinklapyje naudojami būtinieji slapukai (filtravimo nustatymų, prisijungimo prisiminimo ir kiti), kurie užtikrina svetainės veikimą ar palengvina naudojimąsi ja, funkciniai slapukai ir analitiniai slapukai, kurie įrašomi naudojantis „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, padedančia išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Taip pat mūsų tinklalapyje gali būti naudojami trečiosios šalies slapukai, kai jūs susisiekiate su mumis elektroniniu paštu, per reklamjuostes arba tada, kai lankotės mūsų svetainėje. Analitiniai slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių, pamatyti, kaip lankytojai juda svetainėje jos naudojimosi metu. Ši informacija padeda tobulinti svetainės veikimą. Slapukų gauta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine yra saugoma Google. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal teisės aktų reikalavimus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

KĄ DARYTI, JEI NENORITE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

TAISYKLIŲ KEITIMAS

Pasiliekame teisę keisti Slapukų naudojimo taisyklių nuostatas. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausia Slapukų naudojimo taisyklių versija bus skelbiama mūsų interneto svetainėje.